Folksam Sak-gruppen – Solvens- och verksamhetsrapport 2016