Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag – Årsredovisning 2016