Folksam Liv-gruppen – Solvens- och verksamhetsrapport 2016