Delårsrapport Folksam Sak Januari – Juni 2017

Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) med organisationsnummer 502006-1619, avger härmed delårsrapport för perioden 2017-
01-01 – 2017-06-30 vilket är företagets 110:e verksamhetsår.