Delårsrapport Folksam Liv Januari – Juni 2017

Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) med organisationsnummer 502006-1585, avger härmed delårsrapport för
2017-01-01 – 2017-06-30 vilket är företagets 104:e verksamhetsår.