Delårsöversikt Folksamgruppen, januari – september 2017

Datum: 27 oktober 2017