Delårsöversikt Folksamgruppen, januari – mars 2018

Datum: 4 maj 2018