Delårsöversikt Folksamgruppen, april – juni 2018

Datum: 27 juli 2018