Delårsöversikt Folksamgruppen, januari – juni 2017

Datum: 21 juli 2017