Folksam Group decreases its ownership in Swedbank

Folksamgruppen: Januari – december 2016

Delårsöversikt januari-juni 2015: fortsatt god tillväxt och nöjda kunder

Delårsöversikt januari-mars 2015: Förberedd för framtiden